GEOGRAFIEComuna Sopotu Nou este situată în partea de sud a judeţului Caras Severin, la 100 km distanţă de municipiul Resiţa şi 90 km distanţă de Băile Herculane;

Componenţa comunei: Sopotu Nou (reşedinţa de comună), Cîrşa Roşie, Drişte, Poienile Boinei, Ravensca, Răchiţa, Stancilova, Urcu, Valea Răchiţei şi Valea Roşie;

Căi de acces: DJ 571 B;

Suprafaţa ocupata: 8400 ha ;

Comuna Şopotu-Nou, aşezată în partea de sud-vest a judeţului Caraş-Severin se întinde pe o suprafaţă de 84 km pătraţi, având în componenţa sa 10 sate din care doar 3 au un nucleu constituit într-o vatră compactă, celelalte fiind împrăştiate în teritoriu pe câte un areal distinct-vale sau culme.Comuna Şopotu Nou este formată din 10 localităţi: Şopotu Nou, centru de comună, Cirşia Roşie, Driştie, Poienile Boinei, Ravensca, Răchiţa, Stancilova, Urcu, Valea Răchiţei şi Valea Roşie. Doar trei dintre acestea au o structură compactă, restul sunt împrăştiate în teritoriu, pe câte un areal distinct: vale sau culme.

Teritoriul administrativ al comunei ocupă o suprafaţă de 84km² şi se desfăşoară în capătul de vest al depresiunii Almajului şi pe colinele de la baza Munţilor Locvei. Teritoriul administrativ al comunei Şopotu-Nou se desfăşoară în capătul de vest al Depresiunii Almăjului, la intrarea în Cheile Nerei şi pe colinele de la baza Munţilor Locvei.

Este o zonă deluroasă, cu culmi erodate, săpate de văi adânci. Înălţimile maxime se situează în Sud, spre Sud-Estul comunei se află Vârful Vacaretu 653 m atitudine, Vârful Frasinului 670 m, Vârful Ravensca 726 m, Dealul Steneac 732 m. Un punct central mai înalt este Vârful Urzicari 707 m. Pe latura de Vest a comunei se desfăşoară pe axa Vest-Est culmi ale dealurilor Stancilova 613 m, Dealul Cununa Chei, Dealul Ciucar. Culmile sunt despărţite de cursuri de apă cu văi adânci care se adună în râul Nera. Teritorul comunei Şopotu-Nou este limitat la nord de cursul râului Nera iar pe restul teritorului se află afluenţi. Cursul de apă principal care străbate comuna este pârâul Răchita.

Cadrul natural al întregii comune este de un pitoresc aparte, relieful în general este derulos ceea ce duce la existenţa a numeroase obiective turistice: chei, peşteri, lacuri carstice, cascade.